Ako vznikol a čo to je DRAMA coaching?

DRAMA coaching vznikol spojením mojich dvoch najväčších lások – divadla a koučingu. Vychádza z life coaching-u, ktorému som dala hravosť divadelných prvkov. Je to koučing inšpirovaný divadelným procesom.

DRAMA je život. Občas komédia, občas tragédia, občas činohra. A coaching je ten nástroj, ktorý vám pomôže sa v ňom vyznať. Vyznať sa v sebe. Vďaka koučingu vypracujete svoje JA ako hlavnú postavu vášho životného príbehu, aby ste boli hviezdou, slnkom, zdrojom sily nie len pre seba, ale aj pre svoje okolie.

Ako kouč koučujem tak, aby ste si tému, ktorú prinášate vyriešili na prvom stretnutí. Pokiaľ však chcete implementovať nejakú zmenu trvalo do vášho života, je dôležité mať detailne preskúmaný váš nový životný scenár, a teda ako v divadle – nevyhnutne prejsť procesom dramaturgie, predtým, než príde na akciu resp. réžiu. V tom všetkom budem vašim profi partnerom (sparingom), ale stále to budete vy, kto bude nie len tou hlavnou postavou, ale aj scenáristom a režisérom vlastného príbehu.

V čom vám môže pomôcť a pre koho je DRAMA coaching určený?

DRAMA coaching vám pomôže vstúpiť do role. Vstúpiť do role je symbolický výraz pre dosiahnutie toho, po čom túžite. Môže ísť o úspešnú verziu vášho povolania, od zamestnanca, cez manažéra, až po podnikateľa v nejakej konkrétnej oblasti (napr. chcem byť obľúbeným moderátorom podcastov), ale aj poslania (napr. chcem byť dobrou matkou). Jednoducho povedané, vaša rola v DRAMA coachingu je to, čím sa chcete v reálnom živote stať. A DRAMA coaching je tu pre každého, kto by chcel na sebe pracovať hravou formou, a cítiť sa pri tom ako herec, ktorý oživuje svoju divadelnú postavu.

Je predpokladom absolvovania DRAMA coachingu herecký talent?

Vôbec nie. DRAMA coaching iba pomáha človeku využívať pri práci na sebe predstavivosť, aby mu zapracovanie zmien do reálneho života išlo hravo, aj vtedy, keď bude mať, napr. pod náporom iných povinností, menej času a energie. Človek dosahuje najlepšie výsledky, keď v práci, aj na tej na sebe, zapája obe mozgové hemisféry, tak ako to robia deti, keď objavujú svet. A každý z nás má v sebe vnútorné dieťa, ktoré dokáže osloviť prostredníctvom hry, ktorá je zároveň intenzívnou prácou na sebe.

Ako dlho trvá a koľko stojí DRAMA coaching?

DRAMA coaching je ucelený program pre individuálne koučovanie, pravidelne raz za dva týždne, a trvá cca pol roka. Mojim cieľom je pomôcť vám čo najskôr zaviesť zmeny do vášho života. Maximálna dĺžka programu je stanovená tak, aby sa zmeny nie len zaviedli, ale aj udržali vo vašom živote natrvalo.

Ako presne prebieha hodina DRAMA coachingu?

DRAMA coaching prebieha formou rozhovoru podľa medzinárodných štandardov koučovania, ktoré odlišujú profesionálny koučing od inej formy práce a pomoci ľuďom. Na začiatku kouč poučí klienta práve o tom, čo koučing je a o rozdieloch medzi koučovaním a terapiou, konzultáciou, či odborným poradenstvom. Klient uzatvára s koučom dohodu, v ktorej zadefinuje cieľ, ktorý chce dosiahnuť. V prípade DRAMA coachingu je to (symbolicky povedané) rola, do ktorej sa rozhodol vstúpiť. Následne manažment procesu preberá kouč, ktorý v rámci svojej metodiky koučovania pomáha klientovi vo vyjadrovaní jeho myšlienok a pocitov a podporuje jeho samostatnosť, tak aby došlo k premene jeho postrehov a uvedomení na skutky, ktoré zlepšia kvalitu jeho života.

Aké sú metódy práce kouča v DRAMA coaching-u?

DRAMA coaching vychádza na jednej strane z procesu dramaturgie, ktorý tvorí kostru celého programu. V rámci tohto procesu bude kouč klienta sprevádzať, keď bude klient preskúmavať svoj nový životný scenár, svoju rolu ako hlavnú postavu svojho životného príbehu aj s jej motívmi konania, a v neposlednom rade sa spolu pozrú aj na konfrontáciu jeho hlavnej postavy s ďalšími postavami jeho príbehu, osobami z jeho života, ktorých sa zmeny v živote klienta bezprostredne dotknú a môžu byť dočasne zdrojom nepochopenia a konfliktov.

Na strane druhej, v rámci jednotlivých stretnutí, bude kouč využívať rôzne metódy koučovania, od klasického koučovacieho rozhovoru podľa modelu GROW, cez zážitkový koučing s kartami, až po využitie systémových konštelácií s figúrkami, a to podľa témy, ktorú si klient bude chcieť vyriešiť na aktuálnom stretnutí.

Ak napriek vyššie uvedenému ešte stále neviete, či je DRAMA coaching ten správny nástroj na zmenu pre vás, kontaktujte ma prostredníctvom formulára tu alebo si dohodnite bezplatnú 20-minútovú online alebo telefonickú konzultáciu tu.