šachové figúrky na stole
Zdroj: Unsplash.com

Každý z nás je súčasťou nejakého systému aj systémom samotným. Systém ako organizovaná štruktúra, súbor špecificky usporiadaných jednotiek, ktoré medzi sebou komunikujú a vytvárajú určité vzťahy alebo súvislosti, je štát, firma, rodina, ale aj ľudské telo, či osobnosť. Aby systém fungoval čo najefektívnejšie, je dôležité, aby každá jeho súčiastka bola na svojom mieste.

Ako človek zistí, či systém, ktorého je súčasťou, alebo ktorým je sám, funguje správne? 

Jednoducho tak, že sa pozrie do jeho vnútra. Prostredníctvom symbolických figúrok zostaví obraz o systéme, jeho súčastiach a ich vzájomných väzbách, ktorý má vo svojom podvedomí, a dostane ho tak do hmotného sveta. Takto si môže všimnúť resp. uvedomiť súvislosti, ktoré predtým prehliadal, a v prípade potreby preusporiadať štruktúru systému. 

Ako vám môžu byť Konštelácie s figúrkami nápomocné? 

Po ukončení sedenia v podvedomí človeka začne miesto pôvodného pôsobiť nanovo usporiadaný systém, čo sa zase prejaví na jeho správaní v skutočnom živote, najmä v jeho interakciách s okolím. V priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov, po prestavbe skutočných hraníc so skutočnými ľuďmi, tak môže konečne pocítiť úľavu.

Viac o procese zmeny a nastavovaní hraníc sa dočítate tu

Ako to presne funguje? 

Predstavte si, že skladáte nábytok z IKEY a v priebehu procesu vymeníte, aj keď len z nepozornosti, dva zdanlivo podobné diely. Na konci máte síce nábytok zložený, ale niečo sa vám na tom celom nepozdáva, alebo sa vám zvýšil nejaký zvláštny kúsok, ktorý neviete nikam zaradiť. Toto vaše „dielo“ môže nejakú dobu vydržať, avšak je otázkou času, kedy sa drobná závada prejaví. Či už ide o nepozornosť, alebo ste sa vedome rozhodli z akéhokoľvek dôvodu neakceptovať pravidlá napísané v návode, systém, ktorým je v tomto prípade nábytok, na to upozorní. A tak to platí vo všetkých oblastiach nášho života.

Ten zvláštny pocit…

Nie je to žiadne tajomstvo ani záhada. Vnútri vo svojom podvedomí jednoducho viete, čo je správne a čo nie. Intuícia, vaša podvedomá skúsenosť z minulosti, váš vnútorný hlas to vie. Môžete sa teda rozhodnúť či si počkáte, ako sa veci vyvinú bez vášho pričinenia, alebo počúvnete svoj vnútorný hlas, dáte na ten svoj zvláštny pocit, a všetko umiestnite na svoje pravé miesto, aj za cenu dočasného nepohodlia v procese zmeny. 

Metóda Konštelácie s figúrkami využíva princípy systémových konštelácií Berta Hellingera, no nepracuje so zástupnými rolami prostredníctvom iných osôb. V prípade, ak v priebehu konštelácie vyjdú najavo okolnosti súvisiace so zraneniami z minulosti, s ktorými je potrebné osobitne pracovať, odporúča sa ukončenie sedenia a zváženie návštevy kompetentného odborníka – psychológa resp. terapeuta. 

Ak máte otázky k metóde Konštelácie s figúrkami, kontaktovať ma môžete tu alebo si dohodnite bezplatnú 20-minútovú online alebo telefonickú konzultáciu tu.