Možno už dlhšiu dobu máte pocit, že by ste mali niečo zmeniť. To čo robíte a ako žijete má svoju logiku, ale akoby tomu chýbal vnútorný zmysel. Možno netúžite po zásadnej zmene, iba si potrebujete upratať vo svojom vnútri a uistiť sa, že ste na správnom mieste a robíte veci najlepšie ako viete, len to chce viac času, aby ste videli výsledky svojho konania. Ale nedokážte si položiť tie správne otázky pre uistenie, a tým pádom na ne ani neviete nájsť odpoveď.

Aj keď si človek nastaví zrkadlo, aj keď sa do neho pozrie, predsa môže ostať zaseknutý. Pre takéto prípady je dobré vyhľadať a požiadať o pomoc iného človeka. Niekedy postačí rozhovor s dobrým priateľom či rodinou a mračná pochybností sa rozpadnú. No v niektorých prípadoch silnie potreba pozrieť sa na situáciu aj úplne inak, a pod dohľadom odborníka objaviť skryté súvislosti. Vtedy je jednou z možností koučing.

Čo je, ale najmä, čo nie je koučing?

Koučing je práca s ľudskou mysľou. Nie je odborným poradenstvom v nejakej oblasti ako sa v súčasnosti mylne prezentuje širokej verejnosti. Nie je ani terapiou. Je to práca s vašim súčasným potenciálom, teda s tým, kto ste a čo máte k dispozícii práve teraz, aby ste mohli dosiahnuť svoje ciele, bez ohľadu na vašu minulosť.

Koučing je profesionálne vedený rozhovor s cieľom pomôcť zorientovať sa klientovi samému v sebe. Predpokladom úspešného koučingu je, že mentálne nastavenie klienta zodpovedá psychický zdravému človeku schopnému prevziať zodpovednosť za svoj život a usporiadať si ho tak povediac na mieru. V prípade, že kouč zistí, že klient sa potrebuje vyrovnať so psychickými zraneniami z minulosti, navrhne mu obrátiť sa na iného kompetentného odborníka. Kouči nepracujú ako psychológovia resp. terapeuti. Zatiaľ čo terapia pomáha klientovi pracovať so sebou prostredníctvom pochopenia, prijatia a uzavretia minulých udalostí a ich následkov, koučing predpokladá, že sa klient „iba zacyklil“ v nejakej svojej životnej etape a pomáha mu uvedomiť si, že neustálym opakovaním rovnakých vzorcov správania nemôže dosiahnuť iný výsledok a posunúť sa v živote na iné miesto. Koučing na plne uvedomelej a racionálnej úrovni pomáha klientovi nájsť jemu prirodzený spôsob, ako robiť veci inak, tu a teraz, bez ohľadu na minulosť.

Koučing tiež nie je odborným poradenstvom. Vychádza z predpokladu, že každý je sám najväčším odborníkom na svoj život v otázke toho, ako by mal žiť. Kouč preto iba pomáha klientovi uvedomiť si túto jeho vlastnú odbornosť. Poskytovanie „rád do života“ na úrovni vlastných osobných skúseností sa v koučingu považuje za ponižovanie klienta a nedôveru v jeho vlastné schopnosti zariadiť si život. Kouč je odborníkom na kladenie otázok, nie dávanie odpovedí. Viac o tom, prečo sú neodborné rady neefektívne alebo skôr zbytočné, sa môžete dočítať tu.

Ja sama by som koučing nazvala „umením správne sa pýtať“. Kouč vám „nedá pokoj“ dovtedy, kým sami sebe neporozumiete, čo a ako vlastne chcete dosiahnuť.

Ak ste sa teda rozhodli nastaviť si zrkadlo a uskutočniť zmenu prostredníctvom koučingu, rada budem vašim sprievodcom na ceste k tejto zmene. Kontaktovať ma môžete prostredníctvom formulára tu alebo si dohodnite bezplatnú 20-minútovú online alebo telefonickú konzultáciu tu.