Vyštudovala som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (2011). Dva roky po štúdiu som pôsobila na Odbore ochrany spotrebiteľa MH SR, potom som sa právu prestala aktívne venovať. Hľadanie riešenia situácie v medziach paragrafového znenia som nahradila voľnejším prístupom, ktorý ponúka mediácia. Jej princípy som následne uplatňovala v ďalších oblastiach svojho pracovného pôsobenia.

V roku 2019 som absolvovala certifikovaný výcvik v koučingu. Pomáhať ľuďom ako odborník v jednej konkrétnej oblasti resp. firme, som sa rozhodla vymeniť za povolanie profesionálneho kouča, ktorý pracuje so všeobecne aplikovateľnými metódami, a môže byť v prípade potreby užitočný kdekoľvek, kde je potrebné uskutočniť zmeny vedúce k efektívnemu fungovaniu jednotlivca, či celého systému.

Som žena, manželka, dcéra, vnučka, priateľka, mačacia „mama“, divadelníčka a koučka.

Vnútorný význam každého slova určujúceho identitu sa líši od človeka k človeku, a je to v poriadku. Napr. kým pre niekoho „byť ženou“ znamená byť najmä jemnou a starostlivou, pre niekoho iného je neodmysliteľným atribútom ženy aj byť krásnou resp. vždy upravenou.

Uvedomenie si vlastného vnútorného významu slov určujúcich vašu identitu, či už symbolizujú vzťahy ku konkrétnym osobám, alebo pomenúvajú to, čo robíte, je kľúčové. Iba vtedy, keď sa vaša vnútorná predstava o sebe zároveň zhoduje s tým, ako žijete, môžete byť so sebou skutočne spokojný.

Možno už dlhšiu dobu máte pocit, že by ste mali niečo zmeniť. To čo robíte a ako žijete má svoju logiku, ale akoby tomu chýbal vnútorný zmysel. Možno netúžite po zásadnej zmene, iba si potrebujete upratať vo svojom vnútri a uistiť sa, že ste na správnom mieste a robíte veci najlepšie ako viete, len to chce viac času, aby ste videli výsledky svojho konania. Ale nedokážte si položiť tie správne otázky pre uistenie, a tým pádom na ne ani neviete nájsť odpoveď.

Aj keď si človek nastaví zrkadlo, aj keď sa do neho pozrie, predsa môže ostať zaseknutý. Pre takéto prípady je dobré vyhľadať a požiadať o pomoc iného človeka. Niekedy postačí rozhovor s dobrým priateľom či rodinou a mračná pochybností sa rozpadnú. No v niektorých prípadoch silnie potreba pozrieť sa na situáciu aj úplne inak, a pod dohľadom odborníka objaviť skryté súvislosti. Vtedy je jednou z možností koučing.

Čo je, ale najmä, čo nie je koučing?

Koučing je profesionálne vedený rozhovor s cieľom pomôcť zorientovať sa klientovi samému v sebe, avšak pozor, netreba si ho mýliť s terapiou. Predpokladom úspešného koučingu je, že mentálne nastavenie klienta zodpovedá psychický zdravému človeku schopnému prevziať zodpovednosť za svoj život a usporiadať si ho tak povediac na mieru. V prípade, že kouč zistí, že klient sa potrebuje vyrovnať so psychickými zraneniami z minulosti, navrhne mu obrátiť sa na iného kompetentného odborníka. Koučovia nepracujú ako psychológovia resp. terapeuti. Zatiaľ čo terapia pomáha klientovi pracovať so sebou prostredníctvom pochopenia, prijatia a uzavretia minulých udalostí a ich následkov, koučing predpokladá, že sa klient „iba zacyklil“ v nejakej svojej životnej etape a pomáha mu uvedomiť si, že neustálym opakovaním rovnakých vzorcov správania nemôže dosiahnuť iný výsledok a posunúť sa v živote na iné miesto. Koučing na plne uvedomelej a racionálnej úrovni pomáha klientovi nájsť jemu prirodzený spôsob, ako robiť veci inak, tu a teraz, bez ohľadu na minulosť.

Koučing tiež nie je odborným poradenstvom. Vychádza z predpokladu, že každý je sám najväčším odborníkom na svoj život v otázke toho, ako by mal žiť. Kouč preto iba pomáha klientovi uvedomiť si túto jeho vlastnú odbornosť. Poskytovanie „rád do života“ na úrovni vlastných osobných skúseností sa v koučingu považuje za ponižovanie klienta a nedôveru v jeho vlastné schopnosti zariadiť si život. Kouč je odborníkom na kladenie otázok, nie dávanie odpovedí. Viac o tom, prečo sú neodborné rady neefektívne alebo skôr zbytočné, sa môžete dočítať tu.

Ja sama by som koučing nazvala „umením správne sa pýtať“. Kouč vám „nedá pokoj“ dovtedy, kým sami sebe neporozumiete, čo a ako vlastne chcete dosiahnuť.

Ak ste sa teda rozhodli nastaviť si zrkadlo a uskutočniť zmenu prostredníctvom koučingu, rada budem vašim sprievodcom na ceste k tejto zmene. Kontaktovať ma môžete tu.