Foto: Lucia Tóthová

Som koučka, lektorka, konzultantka osobnostnej diagnostiky a kariérna poradkyňa. Venujem sa prevažne mladým ľuďom a ženám, ktoré dlhodobo zápasia s nespokojnosťou, aby mohli v živote opäť prežívať radosť. Sprevádzam ich k tomu, aby si našli hobby alebo povolanie, ktoré budú milovať a aby žili v naplnených vzťahoch, ktoré im budú oporou na ceste k sebarealizácii. Pomáham im pracovať s prekážkami, ktoré im bránia urobiť v živote zmenu, aby mali odvahu plniť si svoje sny. 

Pôvodne som vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Z oblasti práva som sa cez mediáciu, realitné maklérstvo a manažment dopracovala až ku koučingu. Vo voľnom čase sa venujem amatérskemu divadlu, ktoré ma inšpirovalo k vytvoreniu vlastného konceptu, ktorému hovorím DRAMA coaching. V súčasnosti okrem koučovania na voľnej nohe pôsobím v občianskom združení Slovenská asociácia koučov, kde sa venujem začínajúcim koučom a občianskom združení EduCoach, kde koučujem stredoškolákov. Popri tom študujem psychológiu.

Aká som?

  • zvedavá
  • akčná
  • strategická
  • zodpovedná
  • prepájajúca

Moje hodnoty

  • múdrosť

Som presvedčená, že človek koná v akejkoľvek chvíli svojho života vždy najlepšie ako vie. Cesta ku skutočne zmysluplným činom a vnútornému pokoju však vedie nie len cez poznanie vedomých, ale aj nevedomých príčin svojho správania. Mojim osobným poslaním je preto sprevádzanie človeka k porozumeniu samému sebe a objaveniu jeho vlastnej životnej múdrosti.

  • spolupráca

Každý z nás je zmesou výnimočnej kombinácie vlastností, schopností a zručností. Verím, že zmyslom života je objaviť na základe poznania samého seba svoje poslanie a zapadnúť do celku ako jeho dôležitá súčasť. Byť na správnom mieste a v spolupráci s inými tvoriť funkčný celok, to považujem za cestu k obdivuhodným výsledkom v akejkoľvek oblasti života.

  • profesionalita

Poznanie samého seba je dôležitým podkladom pre udržanie motivácie do činností a je predpokladom k vytrvalosti, disciplíne a doťahovaniu stanovených úloh do konca. Z hľadiska dosahovania požadovaných výsledkov preto svoju prácu zakladám na korektných vzťahoch so svojimi klientami, čo predpokladá priame vyjadrenie vzájomných požiadaviek a pomenovanie rizík prípadnej spolupráce.