rastlina položená na knihách
Zdroj: Unsplash.com

Ako som to už o sebe uviedla v časti „O mne“, som fanúšikom celoživotného vzdelávania. Okrem toho, že som študentom psychológie, sa tiež pravidelne vzdelávam v koučingu a zúčastňujem sebarozvojových workshopov. Neustále na sebe pracujem a hľadám si zdroje inšpirácie u svojich kolegov koučov a lektorov, aby som potom sama mohla prinášať témy sebarozvoja do svojich workshopov a pracovať pritom svojským štýlom, ktorý zase zaujme inú skupinu ľudí, čo na sebe chcú pracovať. Táto nikdy nekončiaca a stále sa zväčšujúca špirála vzdelávania je pre mňa zdrojom nekonečného šťastia a spokojnosti. Staňte sa tiež jej súčasťou.

Nebolo by skvelé naučiť sa niečo nové o sebe a využiť to pri najbližšej možnej príležitosti vo svoj prospech?

Pozývam vás na sériu kreatívnych workshopov „PRESAĎ SA – zmeň perspektívu, aby si mohol rozkvitnúť“, počas ktorých budete hravým spôsobom znovuobjavovať zdroje svojej sily aj svojich obáv a naučíte sa s nimi vedome pracovať, aby ste ich vedeli využívať vo svoj prospech. Pochopíte, že na to, aby ste si splnili svoje sny máte všetko už dávno k dispozícii, a tak ako každý, aj vy so svojou jedinečnou osobnosťou môžete inšpirovať svoje okolie a robiť tento svet tým najlepším možným miestom pre život.

Proces sebapoznania je nikdy nekončiacim procesom učenia sa v medziľudskej interakcii. A dobrá medziľudská interakcia a komunikácia je hybnou silou všetkých zmien k lepšiemu. Nie je práve toto je zmyslom ľudského životaprispieť svojim malým kúskom k veľkým zmenám? Hovorí sa, že ak chcete zmeniť tento svet, svoje okolie, začnite od seba. Existuje mnoho spôsobov ako to dosiahnuť. Aký vám ponúkam ja? Cestou DRAMA coachingu.

Na účely vzdelávania je DRAMA coaching lektorská/mentorská metóda, ktorá kombinuje prvky dramatického umenia a koučingu.

Cieľom DRAMA coachingu je, aby klient poznal, pochopil a uveril vo vlastné schopnosti a dosiahol svoj cieľ – zvládol samého seba v nejakej životnej roli v konkrétnej situácii – zažiaril na javisku svojho vlastného života.

DRAMA coaching má niekoľko fáz, v rámci ktorých klient pomenúva svoj vnútorný konflikt (to s čím prišiel, čo ho trápi a to čo chce dosiahnuť), kreuje svoj scenár a hlavnú postavu svojho životného príbehu (masku svojho hlavného hrdinu a situáciu, ktorú potrebuje zvládnuť), pasuje sa s prekážkami (poznáva svojho úhlavného nepriateľa) a pracuje na sebe systematicky (skúšky, generálka, až do premiéry a učí sa sebareflektovať a pracovať so spätnou väzbou).

Zámerom DRAMA coachingu je, aby sa klient prepracoval od sebauvedomenia (sebapoznania) k sebavedomiu – aby bol autentický – aby si časom dokázal zložil z tváre masku – barličku, ktorú si vytvorí na začiatku spolupráce so mnou.  Maska predstavuje niečo ako jeho vision board – je zhmotnením a skonkrétnením toho, čo chce. Klient by mal v priebehu vzdelávania pochopiť, že sa nemusí na nič hrať, ale môže byť tým, kým je, tým koho v sebe vidí. Maska, ktorú si pomyslene na seba dáva, keď na sebe pracuje mu to pomáha zvedomovať a pripomínať, až sa jedného dňa za ňu prestane skrývať. On sa stane tou maskou, on sa stane sám sebou. Lebo ak si to dokázal predstaviť a nakresliť/vyrobiť , dokáže to aj uskutočniť – má to v sebe.

V priebehu vzdelávania pomáham klientovi vytvoriť si masku (nadizajnovať rolu), ktorá mu bude pripomínať, kam sa chce posunúť, aby mal zvedomené a skonkretizované, čo to pre neho znamená. Zároveň to prepájam s jeho silnými stránkami, predispozíciami. Bude si vytvárať niečo ako vision board (masku). Aby vedeli odkiaľ kam smeruje, aký je obraz toho, kým sa chce stať. Môže si to potom pripnúť na svoju vision board nástenku, ktorú má doma, ak ju teda má – ako jeden zo snov/cieľov, ktoré by chcel zrealizovať/dosiahnuť.

Keď bude mať masku hotovú, ešte si ju pomenuje a naučím ho, ako herci vstupujú do svojich rolí, tj ako môže vstupovať do svojej masky (role).

Prostredníctvom divadla a koučingu vám teda ukážem, ako možno zmeniť pohľad na seba samého. Naučíte sa pochopiť samých seba, svojej emócie a dáte udalostiam vo svojom živote nový zmysel. Vstúpite do role tvorcu svojho vlastného života. Bude to proces kreatívny, prekvapivý, občas sa možno aj zapotíte, keď budete o sebe uvažovať, ale na jeho konci nájdete spokojnosť so sebou a energiu, ktorá vám pomôže dosiahnuť, čo budete chcieť. Teším sa na vás!

Kalendár kreatívnych workshopov 2022

DátumBližšie informácieCena (EUR/1 osoba) Obsadenosť
PRESAĎ SA0/12
PRESAĎ SA0/12
PRESAĎ SA0/12
PRESAĎ SA0/12
PRESAĎ SA0/12
PRESAĎ SA0/12

Ak sa chcete dozvedieť viac o metóde DRAMA coaching-u, ktorou pracujem, môžete si o nej prečítať tu. V prípade vášho záujmu o workshop alebo o individuálny online koučing ma môžete kontaktovať tu.