Koučovacie rozhovory boli veľmi obohacujúce - vďaka Baškinej pomoci som mohla nazrieť do hĺbky svojej duše a mysle, prehodnotiť svoje hodnoty či ujasniť si svoje ciele, pracovať na nich, a tak ich pretvárať do reality. Svojimi vnímavými otázkami ma nasmerovala pozrieť sa na rôzne situácie v inom svetle. Častokrát sa mi stalo, že som vďaka položeným otázkam našla tak dlho hľadané odpovede, ktoré boli vo mne ukryté a len čakali, aby boli objavené. Každé sedenie, ktoré som absolvovala sa nieslo v neopísateľne príjemnej a priateľskej atmosfére, ktorá ma sprevádzala aj po skončení nášho stretnutia. Počas obdobia našich stretnutí predstavovali pravidelné stretnutia s Baškou akýsi oporný bod na mojej ceste. Baška, ďakujem Ti za všetko.

Veronika B., študentka IAMbitious 

Barbora Koštialová
2022-07-28T16:04:28+02:00

Veronika B., študentka IAMbitious 

Koučovacie rozhovory boli veľmi obohacujúce - vďaka Baškinej pomoci som mohla nazrieť do hĺbky svojej duše a mysle, prehodnotiť svoje hodnoty či ujasniť si svoje ciele, pracovať na nich, a tak ich pretvárať do reality. Svojimi vnímavými otázkami ma nasmerovala pozrieť sa na rôzne situácie v inom svetle. Častokrát sa mi stalo, že som vďaka položeným otázkam našla tak dlho hľadané odpovede, ktoré boli vo mne ukryté a len čakali, aby boli objavené. Každé sedenie, ktoré som absolvovala sa nieslo v neopísateľne príjemnej a priateľskej atmosfére, ktorá ma sprevádzala aj po skončení nášho stretnutia. Počas obdobia našich stretnutí predstavovali pravidelné stretnutia s Baškou akýsi oporný bod na mojej ceste. Baška, ďakujem Ti za všetko.