Koučovacie stretnutia s Barborou hodnotím veľmi pozitívne - nielenže mnohým otvára brány do samotného sveta koučingu, ale aj prináša prvky kritického myslenia v prostých konverzáciách. Stretnutia sú založené na dynamických rozhovoroch, ktoré umožňujú koučovi lepšie nazrieť do vnútra človeka. Barbora je pozorná a svojimi podnetmi a poznatkami hravo umožní človeku nájsť tú správnu cestu, a zároveň utvrdí jeho osobné poslanie.

Michal Š., gymnázium Bratislava 

Barbora Koštialová
2022-07-28T16:18:00+02:00

Michal Š., gymnázium Bratislava 

Koučovacie stretnutia s Barborou hodnotím veľmi pozitívne - nielenže mnohým otvára brány do samotného sveta koučingu, ale aj prináša prvky kritického myslenia v prostých konverzáciách. Stretnutia sú založené na dynamických rozhovoroch, ktoré umožňujú koučovi lepšie nazrieť do vnútra človeka. Barbora je pozorná a svojimi podnetmi a poznatkami hravo umožní človeku nájsť tú správnu cestu, a zároveň utvrdí jeho osobné poslanie.