retro telefón
Zdroj: Unsplash.com

Vzťahový koučing je rozhovor, ktorý prebieha s jedným koučovaným na vzťahovú tému, ale je ním aj rozhovor za prítomnosti dvoch strán a kouča, napr. rodiča a dieťaťa, partnerov, či susedov, ktorí potrebujú pomoc vo vzájomnej komunikácii, aby prebiehala s rešpektom a viedla k obojstrannej spokojnosti.

Nejde o to, čo si povedal, ale ako si to povedal.

Každý, kto pozná hru na telefón si vie predstaviť ako asi vzniká komunikačný resp. informačný šum v skutočnom živote. Tak ako v tejto hre dochádza k prepočutiu niektorých podstatných slov, tak aj v reálnej komunikácii medzi ľuďmi často krát prechádzajú len niektoré informácie. Okrem verbálneho prejavu totiž medzi sebou komunikujeme aj na úrovni neverbálnej (mimika, gestá, reč tela) a paraverbálnej (tón hlasu). Vďaka týmto komunikačným kanálom možno medzi riadkami vyčítať aj to, čo samotné slová nepovedia. Keďže každý z nás je jedinečná osobnosť, tak je jedinečný aj spôsob akým vysielame a zachytávame informácie. Nesprávne adresované resp. druhou stranou nepochopené informácie, sa tak v dlhodobom horizonte môžu stať dôvodom existencie konfliktov.

Kde sa dvaja bijú, tretí pozoruje. A „prekladá“.

Máme dve uši a jedny ústa, a predsa viac rozprávame ako počúvame. Pretože každý človek je prirodzene zameraný na seba, má tendenciu objasňovať a vysvetľovať si veci vzhľadom na to, z akého hľadiska je tá ktorá téma dôležitá a významná pre neho samého. Práve tento zautomatizovaný proces mu nedovoľuje opýtať sa druhej strany, čo presne myslela tým, čo povedala a nechať si to dôkladne vysvetliť. Miesto toho nastupujú predpoklady a domnienky, pretože predsa nie je možné, aby mi ten druhý nerozumel, a to, čo mi robí je teda istá provokácia, na ktorú prirodzene reagujem protiútokom. Z pozície nestranného pozorovateľa si dokáže tretia strana oveľa rýchlejšie ako účastníci konfliktu všimnúť, že sa rozprávajú ľudovo povedané jeden o voze a druhý o koze. Jeho úlohou je „pretlmočiť“ navonok nezlučiteľné požiadavky oboch strán jednu druhej a pomôcť im nájsť „to“ dôležité a spoločné, čo sa za nimi skrýva.

Kde je vôľa, tam je aj cesta.

Dobrou správou je, že keď prichádzajú rozhádané strany na spoločný koučing, už to je 50% úspechu. Pokiaľ hlavnú rolu v aktuálnom emočnom rozpoložení strán hrá hnev, znamená to, že obom ešte stále záleží na tom, aby sa konflikt čím skôr ukončil. Rovnako ako v individuálnom koučingu, kde platí, že riešenie je v klientovi samotnom, aj tu platí, že riešenie partnerských záležitostí je „v rukách“ zúčastnených strán. Kouč iba koriguje proces v medziach jeho odborných kompetencií, teda pýta sa a zrkadlí odpovede oboch strán dovtedy, kým konečne neporozumejú jedna druhej tak, aby dokázali nájsť spoločný cieľ aj cestu k jeho realizácii.

Koučing jednej osoby na vzťahovú tému bude spoplatnený ako individuálny koučing podľa cenníka uvedeného na stránke.

Ak sa potrebujete uistiť, či je vzťahový koučing vhodná cesta v prípade vašej situácie, kontaktujte ma prostredníctvom formulára tu alebo si dohodnite bezplatnú 20-minútovú online alebo telefonickú konzultáciu tu.